Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst