Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst