Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP