Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2097 z dne 26. oktobra 2015 o ustanovitvi Integriranega sistema za opazovanje ogljika kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (ICOS ERIC) (Besedilo velja za EGP)