Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, P 320, 30 december 1967