Advies van het Comité van de Regio's — Uitbreidingsstrategie en belangrijkste uitdagingen 2012-2013