Věc C-685/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankenthal (Německo) dne 17. září 2019 – OK v. Daimler AG