Kommissionens beslut av den 25/07/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7927 - EPH / ENEL / SE) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)