Kommissionens forordning (EF) nr. 3650/93 af 30. december 1993 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris