Kawża C-576/19 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Lulju 2019 minn Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-28 ta’ Ġunju 2019 fil-Kawża T-377/18, Intercept Pharma and Intercept Pharmaceuticals vs EMA