Věc C-576/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. července 2019 společnostmi Intercept Pharma Ltd a Intercept Pharmaceuticals, Inc. proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 28. června 2019 ve věci T-377/18, Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals v. EMA