Mål F-42/12: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 4 maj 2016 – Bouvret mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som förvärvats enligt ett nationellt pensionssystem före inledandet av tjänstgöringen för Europeiska unionen — Överföring till unionens pensionssystem — Förslag avseende tillgodoräknande av tjänsteår, som godtagits av den berörda, på grundval av nya allmänna genomförandebestämmelser — Invändning om rättegångshinder — Begreppet akt som går någon emot — Artikel 83 i rättegångsreglerna)