Porta-Leasing TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Reischl van 20 maart 1980. # Porta-Leasing GmbH tegen Prestige International SA. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Oberlandesgericht Koblenz - Duitsland. # EEG-Executieverdrag - In Luxemburg woonachtige personen. # Zaak 784/79.