Verordening (EEG) nr. 222/80 van de Commissie van 31 januari 1980 tot vaststelling van de restitutievoet die met ingang van 1 februari 1980 van toepassing is op isoglucose, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen