Verordening (EEG) nr. 3356/88 van de Commissie van 28 oktober 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1787/87 inzake het openen van de mogelijkheid tot interventieaankopen voor bepaalde Lid-Staten en kwaliteiten, en tot vaststelling van de aankoopprijzen in de sector rundvlees