Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kuri jāpieskaita apjomam, kas noteikts apakšperiodam no 2009. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 31. decembrim saskaņā ar kvotām, kuras Kopiena atvērusi cūkgaļas nozares produktiem