ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2591/94 του Francisco LUCAS PIRES προς την Επιτροπή. Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων