Писмен въпрос E-008055/11 Philip Claeys (NI) до Комисията. Изследователска програма „EUROETHOS“