Poziția în prima lectură (UE) nr. 5/2010 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 Adoptată de Consiliu la 11 martie 2010 (Text cu relevanță pentru SEE)