Seasamh (AE) Uimh. 5/2010 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Arna ghlacadh ag an gComhairle an 11 Márta 2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE