Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 5/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta Vahvistettu neuvostossa 11 päivänä maaliskuuta 2010 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)