Sprawa T-417/16: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2019 r. – Achemos Grupė i Achema/Komisja (Pomoc państwa – Pomoc dla Klaipėdos Nafta w celu budowy w porcie morskim w Kłajpedzie terminalu LNG i zarządzania nim – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Artykuł 106 ust. 2 TFUE – Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Bezpieczeństwo dostaw – Usługa w ogólnym interesie gospodarczym)