Věc T-417/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2019 – Achemos Grupė a Achema v. Komise („Státní podpory – Podpora pro společnost Klaipėdos Nafta na výstavbu a správu terminálu LNG v mořském přístavu Klaipėda – Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou s vnitřním trhem – Článek 106 odst. 2 SFEU – Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU – Rozhodnutí nevznášet námitky – Zabezpečení dodávek – Služba obecného hospodářského zájmu“)