Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10119 – Deme Concessions/CDC/Région Occitanie/Port-La Nouvelle) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 83/07