Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut 2021/C 161/02