Kommissionens forordning (EØF) nr. 399/91 af 20. februar 1991 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3795/90