Padomes Regula (EEK) Nr. 259/93 ( 1993. gada 1. februāris ) par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās