Nõukogu määrus (EMÜ) nr 259/93, 1. veebruar 1993 , jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral