INSTEMMING NR. 30/83 VAN DE RAAD, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 54, TWEEDE ALINEA, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET DE FINANCIERING VAN DE INRICHTING VAN EEN NIEUWE ASSENSMEDERIJ IN DE FABRIEK VAN LES DUNES (DUINKERKEN) DOOR DE COMPAGNIE FRANCAISE DES ACIERS SPECIAUX