Rozhodnutie Rady 2007/427/SZBP z  18. júna 2007 , ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine