Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina, paraferat i Beijing den 19 maj 2000, om ändring av avtalet mellan dessa parter om handel med textilprodukter och av avtalet mellan dessa parter, paraferat den 19 januari 1995, om handel med textilprodukter som inte omfattas av det bilaterala multifiberavtalet och om bemyndigande att tillämpa detta avtal provisoriskt