Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China, geparafeerd te Peking op 19 mei 2000, tot wijziging van hun Overeenkomst betreffende de handel in textielproducten en tot wijziging van hun Overeenkomst betreffende de handel in textielproducten die niet onder de in het kader van de MVO gesloten bilaterale overeenkomst vallen, geparafeerd op 19 januari 1995, en betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst