Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 2085/97/EG om att inrätta ett program för stöd till böcker och läsning inbegripet översättning (Ariane)