Obavijest o zahtjevu u skladu s člankom 30. Direktive 2004/17/EZ – Zahtjev naručitelja