Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES – Žádost podaná zadavatelem