Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008$