Cauza T-778/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – RDI Reit/Comisia