Vec C-228/16 P: Odvolanie podané 22. apríla 2016: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 9. februára 2016 vo veci T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Európska komisia