Berigtigelse til ajourføring pr. 30. juni 1984 af bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 3420/83 af 14. november 1983 om importordningerne for de varer med oprindelse i statshandelslandene, som ikke er liberaliseret på fællesskabsplan (EFT nr. C 181 af 9. 7. 1984)