Noti ta' spjega għan-nomenklatura magħquda tal-Unjoni Ewropea