Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9272 – 3i Group / TIIC Management / Meridiam Infrastructure Finance / DirectRoute (Limerick)) (Tekstas svarbus EEE.)