Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. března 2015.