Sprawa C-497/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 6 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Zaragoza – Hiszpania) – Ibercaja Banco, SA/ SO, TP