Lieta C-497/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 6. novembra rīkojums (Audiencia Provincial de Zaragoza (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ibercaja Banco, SA/SO, TP