Věc C-497/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Zaragoza – Španělsko) – Ibercaja Banco, SA v. SO, TP