Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7869 — Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel) (Текст от значение за ЕИП)