Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/867 tat-18 ta’ Ġunju 2020 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem imdaħħal fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Aprutino Pescarese” (DOP))