Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1579 af 18. september 2017 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1.-7. september 2017, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den fastsatte mængde for delperioden 1. januar til 31. marts 2018, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007