Cauza F-122/07: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2007 — Marcuccio/Comisia Comunităților Europene