POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o pregledih, ki se zahtevajo v skladu s členom 19(1) Uredbe 2017/852 o uporabi živega srebra v zobnem amalgamu in proizvodih